Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 2016

 

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi 23.2.2016

VANEn lausunto selvityshenkilötyöryhmän väliraportista Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa; (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:18) 8.4.2016

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 23.5.2016

VANEn lausunto rakennusten esteettömyyttä koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta 29.6.2016

VANEn lausunto yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistämisestä

VANEn lausunto sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden ohjeistuksesta 1.7.2016

VANEn lausunto Kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta 5.8.2016

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 19.8.2016

VANEn lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjasta 2017 30.9.2016

VANEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 1.11.2016

VANEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi 2.11.2016

VANEn lausunto esitykseksi hallituksen esitykseksi liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, kuulemistilaisuus 9.11.2016

VANEn lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi 24.11.2016