VANEn esittely viittomakielellä

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE