Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE


Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Puhelin: 0295 16001
Sähköposti: vanen.posti(at)stm.fi
Henkilökohtaiset sähköpostitosoitteet: etunimi.sukunimi(at)stm.fi

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pääsihteeri Merja Heikkonen   vt. pääsihteeri Tea Hoffrén
(virkavapaalla)                         puh. 02951 63220       

Neuvottelukunnassa työskentelee 1.3.2019 alkaen suunnittelija Leea Rautanen-Muhli, puh. 02951 63667.

Neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 26.1.2017 - 30.4.2019

(suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Puheenjohtaja

 • Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö


Varapuheenjohtaja

 • Sari Loijas, Vammaisfoorumi ry


Jäsenet

 • Jasmine Sommardal, ulkoasiainministeriö
  (Janina Hasenson, ulkoasiainministeriö)
 • Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö
  (Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö)
 • Panu Artemjeff, oikeusministeriö
  (Yrsa Nyman, oikeusministeriö)
 • Anne Mårtensson, opetus- ja kulttuuriministeriö
  (Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • Irja Vesanen-Nikitin, liikenne- ja viestintäministeriö
  (Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö)
 • Raija Hynynen, ympäristöministeriö
  (Juha-Pekka Maijala, ympäristöministeriö)
 • Kari Haring, SAK ry
  (Tytti Naukkarinen, SAK ry)
 • Kai Massa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa Ry
  (Elina Kamppi, Finanssialan Keskusliitto ry)
 • Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto
  (Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto)
 • Kaisa Alanne, Vammaisfoorumi ry
  (Jan-Mikael Fredriksson, Vammaisfoorumi ry)
 • Henrik Gustafsson, Vammaisfoorumi ry
  (Virpi Siiskonen, Vammaisfoorumi ry)
 • Jukka Sariola, Vammaisfoorumi ry
  (Sune Huldin, Vammaisfoorumi ry)
 • Amu Urhonen, Vammaisfoorumi ry
  (Katja Metsävainio, Vammaisfoorumi ry)
 • Susanna Lehti, Vammaisfoorumi ry
  (Tiina Halmelin-Serimaa, Vammaisfoorumi ry)

Pysyvät asiantuntijat

 • Gunilla Lindqvist, Ahvenanmaan maakuntahallitus
 • Virpi Vuorinen, valtiovarainministeriö
 • Riitta Koponen, sisäministeriö
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos