Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE


Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Puhelin: 0295 16001
Sähköposti: vanen.posti.stm(at)gov.fi
Henkilökohtaiset sähköpostitosoitteet: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

            

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Merja Heikkonen                     Tea Hoffrén
pääsihteeri                               erityisasiantuntija
puh. 0295 163 203                   puh. 0295 163 220