Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista.

Näillä sivuilla on esittely VANEsta ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta suomen, ruotsin ja englannin lisäksi kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielillä, selkokielellä suomeksi ja ruotsiksi sekä viittomakielellä.

Vammaisneuvostopäivän kysymykset ja diat

15.11.2022 10.39
Vammaisneuvostopäivillä 2.11.2022 keskustelu oli vilkasta sekä paikan päällä että viestiseinän välityksellä. Viestiseinällä kysyttyihin kysymyksiin on nyt pyritty vastaamaan.

Vammaisneuvostopäivä 2.11.2022

16.9.2022 10.16
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhdessä kansallisen Vammaisneuvostopäivän. Tapahtuman tavoitteena on, että vammaisneuvostojen edustajilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon sekä yhteiseen kehittämiseen. Tilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021. Vammaisneuvostopäivän järjestäminen on toimenpiteenä avoimen hallinnon toimintaohjelmassa. Vammaisneuvostopäivä järjestetään vuosittain.

Yhteenveto Vammaisneuvostopäivistä 22.-23.11.2021

3.1.2022 12.39
Valtiovarainministeriön avoin hallinto –hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestivät yhdessä Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021. Tapahtuma järjestettiin virtuaalitilaisuutena Zoomin välityksellä. Tapahtuman tarkoitus oli välittää tietoa ajankohtaisista aiheista, sekä mahdollistaa hyvien käytäntöjen, kokemusten jakaminen sekä tiedonvaihto vammaisneuvoston jäsenien kesken. Molempiin päiviin osallistui noin 200 henkilöä.

Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021

18.11.2021 14.48
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhteistyössä Vammmaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021.

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallista toimintaohjelmaa esittelevät saavutettavat videoklipit on julkaistu

23.4.2021 12.30
Toimintaohjelman keskeisiin sisältöihin pääsee nyt tutustumaan myös videoiden avulla.