Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista.

Näillä sivuilla on esittely VANEsta ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta suomen, ruotsin ja englannin lisäksi kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielillä, selkokielellä suomeksi ja ruotsiksi sekä viittomakielellä.

Vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021

18.11.2021 14.48
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhteistyössä Vammmaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021.

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallista toimintaohjelmaa esittelevät saavutettavat videoklipit on julkaistu

23.4.2021 12.30
Toimintaohjelman keskeisiin sisältöihin pääsee nyt tutustumaan myös videoiden avulla.


Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa

7.4.2020 15.38
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE haluaa kiinnittää huomiota siihen, että koronavirustilanteen vuoksi vallitsevissa poikkeusoloissa pitää pystyä turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeudet. Monet vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa poikkeusolojen aikana.

Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon

21.2.2020 16.44
Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016; yleissopimus; vammaisyleissopimus) vuonna 2016. Vammaisyleissopimus on Suomessa voimassa lakina. Se on osa Suomen sisäistä oikeutta eli velvoittavaa lainsäädäntöä. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.