Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Mikä on VANE?

VANE on lyhenne sanoista ”vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta”. VANE on perustettu valtakunnallisen vammaisneuvoston tilalle.

VANE toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Miksi VANE on perustettu?

VANE on perustettu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen vuoksi.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan Suomessa kesäkuussa 2016. Sopimuksen mukaan valtiolla tulee olla yhteistyöelin, joka edistää ja helpottaa sopimuksen täytäntöönpanoa.

Mitä VANE tekee?

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja helpottaa sopimuksen täytäntöönpanoa valtionhallinnossa. Sen tehtävät on säädetty asetuksella.

Neuvottelukunta

  • edistää vammaissopimuksen täytäntöönpanoa siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet otetaan huomioon kaikilla hallinnonaloilla
  • laatii toimintaohjelman, jossa määritellään sopimuksen täytäntöönpanon tavoitteet, millä keinoilla niitä edistetään ja miten täytäntöönpanoa seurataan.

Neuvottelukunnan nimeämä henkilö osallistuu sopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan yhteistyöelimen toimintaan.

Keitä VANEen kuuluu?

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 16 jäsentä. Jäsenet ovat ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työtekijöiden ja työnantajien järjestöjen, kuntien ja maakuntien sekä tutkimuksen edustajia. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnalla on työntekijöinä pääsihteeri ja suunnittelija.