Materiaali

Sivulle on koottu VANEn lausunnot, kannanotot ja aloitteet sekä muuta toimintaan liittyvää hyödyllistä materiaalia.
Sivulla on myös Suomen vammaispoliittista ohjelmaa (VAMPO 2010–2015) koskevaa materiaalia.