Julkaisut ja muu materiaali

Tälle sivulle on koottu VANEn ja yhteistyötahojen julkaisuja ja muuta materiaalia.

  • VANE teki syksyllä 2017 kyselyn vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta. Kyselyn tuloksista on tehty raportti. Raportti on saatavilla tästä pdf-muodossa ja docx-muodossa.
  • Vammaispalvelujen käsikirja on vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työväline. Sen on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. 
  • VANE on selvittänyt kunnallisten vammaisneuvostojen toimintaa. Raportissa kerrotaan muun muassa vammaisneuvostojen määrärahoista ja kustannusten muodostumisesta.

Esitykset

YK:n vammaissopimus (CRPD) ja sen valinnainen pöytäkirja (Powerpoint-esitys, pdf) 2.5.2017
Juha-Pekka Konttinen, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia