Vammaisneuvostopäivien materiaalit

3.12.2019 15.52
Tiedote

Vammaisneuvostopäivät pidettiin Vantaalla 27.-28.11.2019.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn järjestämät vammaisneuvostopäivät keräsi paikalle noin 120 osallistujaa. Päivien aikana kuultiin ajankohtaisia asioita muun muassa vammaislainsäädännöstä ja sotesta. Päivillä vaihdettiin vammaisneuvostojen hyviä käytäntöjä.

Alla päivien materiaalit:

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelun tilanne_Heikkonen_STM

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD)_Joronen_Ihmisoikeuskeskus

Mitä vammaisneuvoston tulisi tietää esteettömyydestä?_Kilpelä_YM

Vammaisfoorumin kyselyn tuloksista: Miten YK:N vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat käytännössä?_Krokfors ja Björkberg_Vammaisfoorumi

Tietopaketti vammaisneuvostopäiville 2019_Krokfors ja Björkberg_Vammaisfoorumi

Ajankohtaista vammaispalveluista_Malmlund_STM

Asiakkaiden ja järjestöjen rooli vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnassa_Nygård ja Sivula_THL

Mitä vammaisneuvoston tulisi tietää saavutettavuudesta?_Rauhansalo_Saavutettavuudenvalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hallituskaudella 2019-2023_Siikavirta_STM

Ajankohtaista kunnallisissa vammaisneuvostoissa_Viemerö_Kuntaliitto

Mikäli tarvitset esitykset saavutettavassa muodossa, olethan yhteydessä:
johanna.jä[email protected]

Ryhmätöiden koonnit:

Vammaisneuvostotoiminnan ABC_ryhmätyökoonti

Osallistaminen_ryhmätyökoonti

Esteettömyys ja saavutettavuus_ryhmätyökoonti


Ajankohtaista