VANEn hallitusohjelmatavoitteet

1.3.2019 12.37
Tiedote

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on laatinut poliittisen päätöksenteon tueksi vammaissopimuksen mukaiset keskeiset asiat, joiden edistäminen seuraavalla hallituskaudella 2019-2023 on erityisen tärkeää.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeimmät edistettävät asiat ovat seuraavalla hallituskaudella:

  • Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen
  • Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa
  • Itsenäisen asumisen mahdollistaminen
  • Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö
  • Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa sekä sote- ja maakuntauudistuksessa
  • Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen

Tutustu tavoitteisiin tarkemmin:

Hallitusohjelmatavoitteet.docx 

Ajankohtaista