Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE tiedottaa

6.6.2019 15.25
Tiedote

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen (vammaissopimus) kansallinen koordinaatiomekanismi. Sen tehtävänä on edistää sopimuksen toimeenpanoa. Vammaissopimus on Suomessa ollut voimassa vuodesta 2016. Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet.

VANEn toimikausi päättyi huhtikuun lopussa. Uuden neuvottelukunnan nimeämisprosessi käynnistyi toukokuussa. Valtioneuvosto nimittää uuden neuvottelukunnan ja sen työ käynnistyy alkusyksystä. VANEn tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (908/2016).
 
Vammaissopimuksen ensimmäisen kansallisen toimintaohjelman toimikausi päättyi myös huhtikuun lopussa. Lue uutinen aiheesta: YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma lisäsi tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista

Henkilöstömuutoksia

VANEn pääsihteeri Merja Heikkonen siirtyi 1.2.2019 alkaen Kynnys ry:n palvelukseen. Heikkosen sijaisena toimii erityisasiantuntija Tea Hoffrén. VANEn suunnittelijana työskentelee Leea Rautanen-Muhli ja sihteerinä hallinnollinen avustaja Anne Vuori.

Yhteystiedot:
Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)stm.fi tai vanen.posti(at)stm.fi
Puh. 029 516 001 (STM:n vaihde)
Twitterissä: @VANE_STM

Muista päivittää kuntasi vammaisneuvoston yhteystiedot

VANEn verkkosivuille on koottu kunnallisten vammaisneuvostojen yhteystiedot. Lisäksi VANE ylläpitää omaa tiedotustaan varten sähköpostilistaa. Tiedot perustuvat kuntien omaan ilmoitukseen. Muistathan tarkistaa, ovatko kuntasi vammaisneuvoston tiedot ajan tasalla. Ilmoita tarvittaessa muutokset verkkosivujemme lomakkeen kautta: Tietojen päivityslomake

Vammaisneuvostopäivät järjestetään marraskuussa

Vammaisneuvostopäivät järjestetään tänä vuonna 27.-28.11.2019, paikkana Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa. Päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan verkkosivuillamme elokuussa. Voit lähettää ideoita siitä, mitä aiheita päivillä voitaisiin käsitellä 28.6.2019 mennessä osoitteeseen vanen.posti(at)stm.fi.

VANE järjestää syksyllä webinaarin rikosten torjunnasta

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva valtioneuvoston asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen. VANE päätti kokouksessaan 6.11.2018 käynnistää yhteistyön rikoksentorjuntaneuvoston kanssa.

VANE järjestää syksyllä 2019 webinaarin, jossa keskustellaan rikoksentorjunnasta vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Kyseessä on noin tunnin mittainen verkkoluento, jota voit seurata omalta tietokoneeltasi. Webinaarin tarkempi ajankohta julkaistaan alkusyksystä VANEn verkkosivuilla.

Voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita webinaarissa käsitellään lähettämällä ideasi 28.6.2019 mennessä osoitteeseen vanen.posti(at)stm.fi.

Ajankohtaista lainsäädännöstä

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi viime vaalikaudella pääministeri Juha Sipilän hallituksen eronpyynnön myötä. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä kuten esimerkiksi maakunnallisten vammaisneuvostojen valmistelua. Tuleva hallitus tekee ratkaisut myös tehdyn työn hyödyntämisestä.
 
Vammaislainsäädännön uudistuksessa tähdättiin kokonaan uuteen vammaispalvelulakiin. Hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi (HE 159/2018 vp) annettiin viime vuoden syyskuussa. Uudella lailla oli tarkoitus korvata vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettu laki (380/1987, vammaispalvelulaki) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki (519/1977, kehitysvammalaki). Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.  Myöskään hallituksen esitystä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (HE 310/2018 vp) eli ns. asiakasmaksulakia ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa, vaan asian käsittely raukesi. Uusi hallitus päättää näiden lakien jatkovalmistelusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevan lainsäädännön valmistelua. Kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, jolla on vahva kytkös perustuslakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden palvelut ja hoito perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Joskus joudutaan kuitenkin tilanteisiin, joissa henkilön tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta on suojattava itsemääräämisoikeutta rajoittamalla. Tällöin on kyse ihmisen perusoikeuksista ja niihin puuttumisesta. Luonnos asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnolla syksyllä 2018. Lausuntopalautteen perusteella luonnokseen tuli paljon muutostarpeita, joiden toteuttaminen vaatii jatkotyötä. Lainsäädännön valmistelun etenemisestä tiedotetaan tarkemmin työn edetessä.

Tutustu uuteen hallitusohjelmaan: Neuvottelutulos hallitusohjelmasta: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Ajankohtaista