Hae korkeakouluharjoittelijaksi VANEen ja RONKiin

3.4.2019 14.56
Tiedote

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) ja romaniasiain neuvottelukunta (RONK) hakevat korkeakouluharjoittelijaa syksylle 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tavoitteena on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi niin, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään. Ydintehtäviämme ovat ihmisten terveyden ja toimintakyvyn sekä terveellisen työ- ja elinympäristön tukeminen, riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kohtuullisen toimeentulon turvaaminen elämän eri vaiheissa sekä tasa-arvon edistäminen.

Harjoittelija työskentelee Romaniasiain neuvottelukunnassa (RONK) ja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa (VANE).

RONK kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnänvastaista työtä ja yhdenvertaisuutta. RONKin työ keskittyy romanipoliittisen ohjelman toteuttamiseen ja seurantaan alueellisesti ja paikallisesti. RONK myös tukee alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa sekä osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi. RONKissa harjoittelija osallistuu muun muassa toiminnan ja tilaisuuksien suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin.

VANE koordinoi YK:n vammaissopimuksen kansallista toimeenpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. VANE laatii toimikausilleen vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman. Ohjelmassa määritellään ne toimenpiteet, jolla sopimusta toimeenpannaan Suomessa. VANEssa harjoittelija osallistuu toimintaohjelman valmisteluun, materiaalin tuottamiseen sekä seminaarien ja kokouksien järjestelyihin.

Harjoittelijalta edellytetään kiinnostusta yhdenvertaisuuskysymyksistä, vähemmistöpolitiikasta ja ihmisoikeuksista. Tärkeänä edellytyksenä on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys. Toivomme harjoittelijalta organisointikykyä ja hyviä kommunikointitaitoja sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Ajankohta ja kesto: syys-marraskuu 2019 (3 kk)
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkka: 1350 €/kk
Harjoittelijoiden määrä: 1
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston kanssa tehdään harjoittelusopimus. Korkeakoulun harjoittelutuki ei ole välttämätön.
Sijainti: Pääkaupunkiseutu
Viimeinen hakupäivä: 3.5.2019

Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Valitse yliopistot: Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan tekn. yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi
Koulutusalavalinta: Muu humanistinen ala, Oikeustiede, Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, Yhteiskunta- ja hallintotieteet

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö, hyvinvointi- ja palveluosasto, valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Leea Rautanen-Muhli ja Tea Hoffrén
p. 029 516 001
email: [email protected]

Ajankohtaista