VANEn ja Rikoksentorjuntaneuvoston webinaari

Julkaisuajankohta 21.10.2019 8.36
Tiedote

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE sekä oikeusministeriön yhteydessä toimiva Rikoksentorjuntaneuvosto järjestävät webinaarin eli verkkoseminaarin vammaisiin henkilöihin kohdistuvista rikoksista ja niiden ehkäisystä.

VANEn ja Rikoksentorjuntaneuvoston webinaari vammaisiin henkilöihin kohdistuneista rikoksista on katsottavissa alla olevasta linkistä 21.10.2019 klo 13.30-14.30 tai sen jälkeen:

http://videonet.fi/stm/20191021/

Tilaisuudessa ovat puhujina

* Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö

* Minna Piispa rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö

* Henrik Gustafsson, Invalidiliitto

* Katja Metsävainio, Tampereen Reumayhdistys ja Tampereen vammaisneuvosto

Puheenjohtajana toimi VANEn puheenjohtaja Riitta Burrell.

Tukea rikoksen uhreille

Rikoksen uhreille tukea tarjoavat monet eri yhteystahot. Rikosuhripäivystys tuottaa tukipalveluita rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikoksen todistajille.

Linkki Rikosuhripäivystyksen sivuille alla.

www.riku.fi

Läheissuhdeväkivallan uhreille tukea tarjoavat sekä Nollalinja että Naisten Linja. Nollalinjalla on ympäri vuorokauden auki oleva puhelinlinja. Naisten Linjalla on puhelinlinja, joka on kehittänyt palveluita myös vammaisille naisille. Naisten Linjan nettisivut ovat saatavilla myös äänitiedostona sekä suomalaisella viittomakielellä.

Linkki Nollalinjan sivuille alla.

https://www.nollalinja.fi/

Linkki Naisten Linjan sivuille alla.

https://www.naistenlinja.fi/

All linkki Naisten Linjan sivulle, joka käsittelee vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/naisten-moninaisuus/vammaiset-naiset/  

Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa apua netissä, sekä ylläpitää turvakoteja ympäri Suomen.

Linkki Ensi- ja turvakotien liiton sivuille alla.

https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Seksuaaliväkivallan uhreille tukea tarjoaa Raiskauskriisikeskus tukinainen.

Linkki tukinaisen sivuille alla.

https://tukinainen.fi/  

Webinaarin esitykset

Ajankohtaista