Hyppää sisältöön

Neuvottelukunnan uusi toimikausi käynnistyi

1.10.2019 16.02
Tiedote

Valtioneuvosto nimitti elokuussa vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn uudelle toimikaudelle 2019-2023.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

- edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa
- laatia toimikaudelleen toimintaohjelma, jossa määritellään yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot sekä tarvittavan seuranta
- nimetä keskuudestaan vammaisia henkilöitä edustavan osallistujan YK:n yleissopimuksen 33 artiklan mukaisen yhteystahon toimintaan.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous järjestettiin 30.9.2019. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan näillä sivuilla myöhemmin syksyllä.

Kokouksen päätteeksi Juha-Pekka Konttinen eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta esitteli YK:n vammaisyleissopimuksen keskeistä sisältöä. Elli Björkberg Näkövammaisten Liitosta kertoi Vammaisfoorumin tekemän kyselyn tuloksia. Kyselyssä selvitettiin vammaisten henkilöiden kokemuksia vammaisyleissopimuksen mukaisten oikeuksien toteutumisesta.

Elli Björkbergin esitys: Miten vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa

Juha-Pekka Konttisen esitys: YK:n vammaisyleissopimus meilllä ja maailmalla

Ajankohtaista