Målen för regeringsprogrammet

1.3.2019 12.37
Pressmeddelande

VANE anser att de viktigaste frågor som ska främjas under regeringsperioden 2019-2023 när det gäller tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är

 

  • Stödjande av sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning
  • Övergripande främjande av en planering som passar alla i samhället
  • Att göra självständigt boende möjligt
  • Lagstiftningen om klientens och patientens rättigheter
  • Beaktande av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i totalreformen av den sociala tryggheten samt i social- och hälsovårds- och landskapsreformen
  • Säkerställande av delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mera om målen:

Målen för regeringsprogrammet.docx

Ajankohtaista