Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den statliga samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har till uppgift att främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden.

Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Delegationen består av företrädare för ministerier, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, arbetsmarknadsorganisationer samt den regionala och lokala förvaltningen.

På dessa sidor finns en presentation av delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på finska, svenska och engelska och på alla de samiska språk som talas i Finland, lättläst språk på finska och svenska samt teckenspråk.