Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, VANE

Postadress: PB 33, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
Tfn 0295 16001
E-post: vanen.posti(at)stm.fi

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalsekreterare                  Generalsekreterare (vikarie)

Merja Heikkonen                      Tea Hoffrén

tfn 0295 163 203                      tfn 02951 63220