Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, VANE

Postadress: PB 33, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
Tfn 0295 16001
E-post: vanen.posti(at)stm.fi

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalsekreterare                  Generalsekreterare (vikarie)

Merja Heikkonen                      Tea Hoffrén

tfn 0295 163 203                      tfn 02951 63220

 

 

Medlemmar (mandatperioden 1.9.2019 - 31.8.2023)

(personliga ersättare inom parentes)

 

Ordförande:

Riitta Burrell, social- och hälsovårdsministeriet

Vice ordförande:
Kaisa Alanne, Handikappforum rf

 

Medlemmar:


Sari Kokko, Handikappforum rf
(Matthias Jakobsson, Handikappforum rf)

Heta Pukki, Handikappforum rf
(Riitta-Maija Tuokko, Handikappforum rf)

Henrik Gustafsson, Handikappforum rf
(Ulf Gustafsson, Handikappforum rf)

Jaana Nordlund, Handikappforum rf
(Satu Rautiainen, Handikappforum rf)

Marko Jääskeläinen, Handikappforum rf
(Jukka Rasa, Handikappforum rf)

Jukka Sariola, Handikappforum rf
(Katja Metsävainio, Handikappforum rf)

Katja Fokin, utrikesministeriet
(Janina Hasenson, utrikesministeriet)

Mikael Åkermarck, kommunikationsministeriet
(Irja Vesanen-Nikitin, kommunikationsministeriet)

Patrik Tötterman, arbets- och näringsministeriet
(Päivi Haavisto-Vuori, arbets- och näringsministeriet)

Anne Mårtensson, undervisnings- och kulturministeriet
(Toni Piispanen, undervisnings- och kulturministeriet)

Panu Artemjeff, justitieministeriet
(Katriina Nousiainen, justitieministeriet)

Juha-Pekka Maijala, miljöministeriet
(Niina Kilpelä, miljöministeriet)

Jaana Viemerö, Kommunförbundet
(Ellen Vogt, Kommunförbundet)

Alli Tiensuu, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
(Miika Sahamies, Akava)

Sanna-Maria Bertell, Finlands näringsliv EK
(Elina Kamppi, Finans Finland (FA))

 

Permanenta sakkunniga: 
Teija Mikkola, finansministeriet
Jari Lepistö, inrikesministeriet
Päivi Nurmi-Koikkalainen, Institutet för hälsa och välfärd
Gunilla Lindqvist, Ålands landskapsregering
Mikko Joronen, Människorättscentret
Hisayo Katsui, Helsingfors universitet
Tuomas Aslak Juuso, Sametinget
Kirsi-Maria Malmlund, social- och hälsovårdsministeriet