Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, VANE

Postadress: PB 33, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
Tfn 0295 16001
E-post: vanen.posti(at)stm.fi

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalsekreterare                  Generalsekreterare (vikarie)

Merja Heikkonen                      Tea Hoffrén

(tjänstledig)                              tfn 02951 63220

 

Planerare Leea Rautanen-Muhli, tfn. 02951 63667

Medlemmar (mandatperioden 1.1.2017-30.4.2019)

(personliga ersättare inom parentes)

 

Ordförande

 • Eveliina Pöyhönen, social- och hälsovärdsministeriet

Vice ordförande

 • Sari Loijas, Handikappforum rf

Medlemmar

 • Jasmine Sommardal, utrikesministeriet
  (Janina Hasenson, utrikesministeriet)
 • Jaana Huhta, social- och hälsovärdsministeriet
 • Patrik Tötterman, arbets- och näringsministeriet
  (Hanna Liski-Wallentowitz, arbets- och näringsministeriet)
 • Panu Artemjeff, justitieministeriet
  (Yrsa Nyman, justitieministeriet)
 • Anne Mårtensson, undervisnings- och kulturministeriet
  (Toni Piispanen, undervisnings- och kulturministeriet)
 • Irja Vesanen-Nikitin, kommunikationsministeriet
  (Mikael Äkermarck, kommunikationsministeriet)
 • Raija Hynynen, miljöministeriet
  (Juha-Pekka Maijala, miljöministeriet)
 • Kari Haring, FFC
  (Tytti Naukkarinen, FFC)
 • Kai Massa, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf
  (Elina Kamppi, Finansbranschens Centralförbund)
 • Pirjo Poikonen, Finlands Kommunförbund
  (Ellen Vogt, Finlands Kommunförbund)
 • Kaisa Alanne, Handikappforum rf
  (Jan-Mikael Fredriksson, Handikappforum rf)
 • Henrik Gustafsson, Handikappforum rf
  (Virpi Siiskonen, Handikappforum rf)
 • Jukka Sariola, Handikappforum rf
  (Sune Huldin, Handikappforum rf)
 • Amu Urhonen, Handikappforum rf
  (Katja Metsävainio, Handikappforum rf)
 • Susanna Lehti, Handikappforum rf
  (Tiina Halmelin-Serimaa, Handikappforum rf)

Permanenta sakkunniga

 • Gunilla Lindqvist, Älands landskapsregering
 • Virpi Vuorinen, finansministeriet
 • Riitta Koponen, inrikesministeriet
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, Institutet for hälsa och välfärd