Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning – VANE

 

Vad är VANE?

VANE är en förkortning av det finska namnet för delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta). VANE har grundats i stället för det riksomfattande handikapprådet.

VANE verkar i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet.

Varför har man bildat VANE?

VANE bildades på grund av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland i juni 2016. Konventionen säger att staten måste ha ett samordningsorgan som främjar och underlättar genomförandet av konventionen.

Vad gör VANE?

Delegationen, alltså VANE, har i uppdrag att främja och underlätta genomförandet av FN:s konvention. Delegationens uppgifter bestäms genom en förordning.

Delegationen ska:

– främja genomförandet av konventionen så att rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas i betraktande inom alla förvaltningsområden.

– göra upp ett verksamhetsprogram som innehåller målen för genomförandet av konventionen, metoder för hur målen ska nås och hur genomförandet ska följas upp.

Delegationen ska bland sina medlemmar utse en representant som deltar i verksamheten för det samordningsorgan som följer genomförandet av konventionen.

Vem är med i VANE?

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och 16 medlemmar.

Medlemmarna är företrädare för ministerier, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, organisationer för arbetstagare och arbetsgivare, kommuner och landskap samt forskning. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

En generalsekreterare och en planerare är anställda vid delegationen.