FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016.

Förenta nationerna, alltså FN, antog konventionen 2006.

I Finland trädde konventionen alltså i kraft tio år senare.

Konventionen kompletterar FN:s andra konventioner om mänskliga rättigheter.

Konventionen betonar att personer med funktionsnedsättning har samma människovärde som andra människor.

Konventionen garanterar samma mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning som för andra. Personer med funktionsnedsättning får inte behandlas olika än andra människor.

Med stöd av konventionen ska man främja och skydda de här rättigheterna och friheterna.

Vem har en funktionsnedsättning?

Enligt konventionen kan man ses som en person med funktionsnedsättning om man har:

  • en bestående funktionsnedsättning, till exempel ett rörelsehinder

  • en psykisk funktionsnedsättning

  • en intellektuell funktionsnedsättning

  • en sinnesrelaterad funktionsnedsättning.

Man räknas som en person med funktionsnedsättning om man har en funktionsnedsättning som hindrar en från att delta i samhället jämlikt med andra. Konventionen ska främja en utveckling mot att funktionsnedsättningar inte ska vara hinder för att delta i samhället.

Innehållet i konventionen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består av 50 artiklar.

I artiklarna räknar man upp vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. Till exempel: