VANEs mandatperioden gick ut i slutet av april

Utgivningsdatum 17.5.2019 9.08
Pressmeddelande

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) är ett statligt samordningsorgan i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FördrS 27/2016, FN:s funktionsnedsättningskonvention; funktionsnedsättningskonventionen). Dess uppgift är att underlätta det nationella genomförandet av konventionen om funktionsnedsättning.

Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Dess uppgifter regleras genom förordning (908/2016). Enligt förordningen ska delegationen främja det nationella genomfö-randet av funktionsnedsättningskonventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden. Bland sina ledamöter utser delegationen också en representant för personer med funktionsnedsättning att delta i verksamheten för de kontaktpunkter som avses i artikel 33 i konventionen om funktionsnedsättning.

Den gångna mandatperioden 1.1.2017-30.4.2019 var den första mandatperioden för delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mandatperioden var kortare än den normala fyraårsperioden. Social- och hälsovårdsministeriet har inlett förberedelserna för utseendet av den nya delegationen.

VANEs verksamhetsberättelse 2017-2019

Ajankohtaista