FI SV

VANEn tiedote 1/2017 kunnallisille vammaisneuvostoille

27.2.2017 14.37
Press release

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta tukee kunnallisten vammaisneuvostojen toimintaa. Neuvottelukunta tiedottaa ajankohtaisista vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvistä asioista. Neuvottelukunta myös ylläpitää kotisivuillaan neuvostojen yhteystietoja ja sähköpostilistaa.

Uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on asetettu

Valtioneuvosto on asettanut uuden vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi on 26.1.2017–30.4.2019. Neuvottelukunta korvaa aiemman valtakunnallisen vammaisneuvoston.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtaja on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sari Loijas Vammaisfoorumi ry:stä. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat muun muassa eri ministeriöitä, vammaisia henkilöitä ja työmarkkinajärjestöjä. Neuvottelukunnassa työskentelee edelleen pääsihteeri Merja Heikkonen ja suunnittelija Tea Hoffrén.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan lyhenne on VANE, joka oli myös valtakunnallisesta vammaisneuvostosta käytetty lyhenne.

Uudet kotisivut

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan uudet kotisivut on nyt julkaistu. Sivuille kootaan tietoa YK:n vammaisyleissopimuksesta ja sen kansallisesta toimeenpanosta. Sivuilla on julkaistu tietoa VANEsta ja yleissopimuksesta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, suomalaiselle ja suomenruotsalaisella viittomakielellä, selkokielellä suomeksi ja ruotsiksi sekä kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielillä.

Sivuilla on oma osionsa myös kunnallisille vammaisneuvostoille, jota täydennetään. Sinne on koottu myös kunnallisten neuvostojen yhteystiedot ja kuntien vammaispoliittisia ohjelmia. Nyt voitte ilmoittaa neuvoston yhteystiedot VANEn ylläpitämää sähköpostilistaa ja kotisivuja varten sivuilla olevalla lomakkeella. Mikäli haluatte oman kuntanne vammaispoliittisen ohjelman VANEn sivuille, sen voi lähettää osoitteeseen: vanen.posti@stm.fi.

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot

Kunnille on tulossa 1.6.2017 alkaen kuntalakiin perustuva velvollisuus perustaa kunnallinen vammaisneuvosto. Lisäksi maakuntalakiluonnoksessa esitetään maakunnille velvollisuutta asettaa maakunnalliset vammaisneuvostot. Jatkossa vammaisneuvostot toimisivat sekä kunnissa että maakunnissa.

Kunnallisten neuvostojen säilyminen on tärkeää lähidemokratian toteutumisen kannalta. Monet vammaisten henkilöiden kannalta tärkeät asiat jäävät kuntatasolla päätettäviksi, liittyen muun muassa varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien vastuulle on kuitenkin tärkeää, että myös maakunnissa on vammaisneuvosto. Maakuntalakiesityksessä ehdotetaan, että jatkossa maakuntahallituksen olisi asetettava vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan vammaisneuvosto. Jokainen kunnallinen vammaisneuvosto valitsisi yhden edustajan maakunnalliseen vammaisneuvostoon. Lopullisesti maakunnallisista neuvostoista päätetään sote-uudistus- ja maakuntalakipaketin käsittelyn yhteydessä eduskunnassa

VANEn kotisivuilla on tietoa myös uuden kuntalain vaikutuksista kunnallisten neuvostojen asemaan.

Oulun vammaisneuvostopäivä

VANE järjesti 2.2.2017 Oulussa vammaisneuvostopäivän "Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus YK:n vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä". Seminaariin osallistui 120 henkilöä eri puolilta Suomea.

Seminaarin aiheina olivat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, sen valinnainen pöytäkirja ja yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi Pohjois-Suomen vammaisneuvostot jakoivat kokemuksiaan. Päivän aikana yleisöä puhuttivat vammaisten ihmisten oikeuksien toteutuminen arjen tasolla, sote-uudistus ja vammaisneuvostojen rooli muuttuvassa toimintaympäristössä.

Seminaari videoitiin. Päivän PowerPoint-esitykset ja videoidut puheenvuorot löydät tästä.

Tuki kunnallisille vammaisneuvostoille

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta tukee kunnallisten vammaisneuvostojen toimintaa. Neuvottelukunta tiedottaa ajankohtaisista vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvistä asioista. Neuvottelukunta myös ylläpitää kotisivuillaan neuvostojen yhteystietoja ja sähköpostilistaa.

Neuvottelukunnan suunnittelija ja pääsihteeri osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueellisiin vammaisneuvostojen yhteistyössä järjestämiin tilaisuuksiin, joiden teemana on YK:n vammaisyleissopimus tai siihen liittyvät aiheet. Neuvottelukunnasta voi myös kysyä neuvoa kunnallisten neuvostojen toimintaan liittyviin aisoihin.

Lisätietoja

Tea Hoffrén, p. 02951 63220

tea.hoffren@stm.fi

VANE Twitterissä VANE_STM

Ajankohtaista