FI SV

Lainsäädäntö kunnallisista vammaisneuvostoista

Kunnille on tullut uuteen kuntalakiin (410/2015) perustuva velvollisuus perustaa vammaisneuvosto. Kuntalaki on tullut tältä osin voimaan 1.6.2017.

Kunnan on perustettava vammaisneuvosto ja annettava sille mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vaikuttamismahdollisuus on annettava vammaisten henkilöiden elämään kuuluvien asioiden kannalta:

 • hyvinvointi
 • terveys
 • osallisuus
 • elinympäristö
 • asuminen
 • liikkuminen
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen
 • tarvittavat palvelut.

Vammaisneuvostossa tulee olla edustettuina vammaiset henkilöt sekä heidän omaisensa ja järjestönsä.

Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisneuvostot eivät ole virallisia kunnan toimielimiä vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Kuntalaissa korostetaan vammaisneuvostojen aktiivista roolia. Siinä myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa hyvissä ajoin.

Vammaisneuvoston asettamistapa, jäsenten lukumäärä, kokoonpano ym. jää paikallisesti päätettäväksi.

Kunnanhallitus voi hyväksyä vammaisneuvoston toimintasäännön, jossa on lakisääteiset ja muut mahdolliset tehtävät:

 • jäsenten lukumäärä
 • mitä tahoja jäsenet edustavat
 • toimikausi
 • kokousten koolle kutsuminen
 • puheenjohtajan valinta
 • sihteerin tehtävän hoitaminen
 • toimintasuunnitelman laatiminen
 • toimintakertomuksen antaminen.