Uppgifter till VANE

Uppdateringsblankett för uppgifter

Det här fältet är obligatoriskt. Rådets namn

Ordförandes uppgifter

Sekreterares uppgifter

Övriga uppgifter

Det här fältet är obligatoriskt. Har program för personer med funktionsnedsättning gjorts upp inom rådets verksamhetsområde?
Har program för personer med funktionsnedsättning gjorts upp inom rådets verksamhetsområde?

Kontaktpersoner på delegationens e-postlista