FI SV

Lagstiftning om kommunala råd för personer med funktionsnedsättning

Skyldigheten att inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning baserar sig på den nya kommunallagen (410/2015). Den nya kommunallagen trädd i kraft den 1 juni 2017.

Kommunen ska inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning och ge det möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter. Möjligheten att påverka ska ges i frågor som är relevanta i livet för personer med funktionsnedsättning:

 • välfärd
 • hälsa
 • delaktighet
 • livsmiljö
 • boende
 • motion
 • klara de dagliga funktionerna
 • nödvändig service

Personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer ska vara representerade i rådet.

Rådet kan vara gemensamt för flera kommuner. Råden för personer med funktionsnedsättning är inte officiella kommunala organ utan kanaler för hörande och påverkan. I den nya kommunallagen betonas rådens aktiva roll. I lagen förutsätts också att rådet får information i god tid.

Hur man tillsätter rådet för personer med funktionsnedsättning, antal medlemmar, sammansättning mm. bestäms lokalt.

Kommunstyrelsen kan godkänna rådets verksamhetsstadga som innehåller lagstadgade och övriga eventuella uppgifter:

 • antal medlemmar
 • vilka medlemmarna representerar
 • mandattid
 • sammankallelse till möten
 • val av ordförande
 • skötsel av sekreteraruppgifter
 • utarbetande av verksamhetsplan
 • överlämnande av verksamhetsberättelse