FI SV

Kommunala program för personer med funktionsnedsättning

En kommun kan göra upp ett program för personer med funktionsnedsättning. Kommunernas program för personer med funktionsnedsättning och tips om hur man bereder programmen har sammanställts på sidan.

Om ni vill publicera er kommunens program för personer med funktionsnedsättning på denna sidan, vänligen sända det till e-postadress: vanen.posti(at)stm.fi

Det kommunala funktionshinderpolitiska programmet i FN:s konventions anda