Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tillsatts

14.2.2017 9.18 | Publicerad på svenska 27.2.2017 kl. 11.02
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt den nya delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationens första mandatperiod är 26.1.2017–30.4.2019. Delegationen ersätter det tidigare riksomfattande handikapprådet.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den statliga samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har till uppgift att främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden.

Delegationens ordförande är socialrådet Eveliina Pöyhönen från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är licentiat i samhällsvetenskaper Sari Loijas från Handikappforum rf. Delegationens övriga medlemmar företräder bland annat de olika ministerierna, personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknadsorganisationerna.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning förkortas VANE. Förkortningen användes även för det riksomfattande handikapprådet. Delegationens nya webbplats har öppnats på adressen www.vane.to. Information om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess genomförande i Finland samlas på webbplatsen. VANE finns även på Twitter med hashtagen VANE_STM.

Ytterligare uppgifter

Merja Heikkonen, tfn 02951 63203

 

Delegationens medlemmar och arbetstagare

Statsrådets förordning om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Ajankohtaista