FI SV

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on asetettu

14.2.2017 9.18
Press release

Valtioneuvosto on asettanut uuden vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi on 26.1.2017–30.4.2019. Neuvottelukunta korvaa aiemman valtakunnallisen vammaisneuvoston.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtaja on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sari Loijas Vammaisfoorumi ry:stä. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat muun muassa eri ministeriöitä, vammaisia henkilöitä ja työmarkkinajärjestöjä.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan lyhenne on VANE, joka oli myös valtakunnallisesta vammaisneuvostosta käytetty lyhenne. Neuvottelukunnan uudet verkkosivut on avattu osoitteessa www.vane.to. Sivuille kerätään tietoa vammaisyleissopimuksesta ja sen toimeenpanosta Suomessa. VANE on myös Twitterissä tunnuksella VANE_STM.

Lisätietoja

Merja Heikkonen, p. 02951 63203

Neuvottelukunnan jäsenet ja työntekijät

Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta

Ajankohtaista