VANEn toimikausi päättyi huhtikuun lopussa

17.5.2019 9.08
Tiedote

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (SopS 27/2016, YK:n vammaissopimus; vammaissopimus) mukainen valtiollinen koordinaatioelin. Sen tehtävänä on helpottaa vammaissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä. Sen tehtävistä säädetään asetuksella (908/2016). Asetuksen mukaan sen tehtävä on edistää vammaissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös nimetä keskuudestaan vammaisia henkilöitä edustava osallistuja vammaissopimuksen 33 artiklan mukaisen yhteystahon toimintaan.

Kulunut toimikausi 1.1.2017-30.4.2019 oli vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi. Toimikausi oli normaalia nelivuotiskautta lyhyempi. Uuden neuvottelukunnan nimeämisvalmistelut ovat käynnistetty STMssä.

VANEn toimintakertomus kaudelta 2017-2019

Ajankohtaista