Vammaispalvelulain lausuntomateriaalit saavutettavassa muodossa

24.5.2017 11.14
Tiedote

Hallituksen esitysluonnos laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta on lausuttavana 17.7.2017 asti.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan. Uusi laki korvaisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö ja materiaalit on julkaistu PDF-muodossa ministeriön sivuilla:
stm.fi/lausuntopyynnot
 

Lausuntopyyntömateriaalit saavutettavassa muodossa (lukittuina Word-asiakirjoina):

Yksityiskohtaiset perustelut luonnos 17.5.2017

Yleisperustelut luonnos 17.5.2017

Luonnos laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta 17.5.2017

Luonnos laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 17.5.2017 

Ajankohtaista