FI SV

Kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisten ihmisten arjessa

15.8.2017 10.22
Tiedote

Kyselyllä selvitetään, miten vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Kyselyyn voivat vastata vammaiset henkilöt, vammaisten henkilöiden omaiset ja läheiset sekä vammaisjärjestöjen ja kunnallisten vammaisneuvostojen toimijat. Kyselyä voi vapaasti jakaa eteenpäin.

Pyydämme henkilöitä arvioimaan omasta näkökulmastaan oikeuksien toteutumisen nykytilaa omassa arkiympäristössä ja omassa elämässä. Lisäksi pyydämme listaamaan vastaajan mielestä keskeisimpiä kehittämiskohteita.

Pyydämme vastauksia 15.9.2017 mennessä.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn

https://www.webropolsurveys.com/S/00559B4309668ECF.par

Taustaa

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astui Suomessa voimaan 10.6.2016. Nyt valmistellaan ensimmäistä valtionhallinnon toimintaohjelmaa vammaissopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Toimintaohjelman pohjaksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE kartoittaa oikeuksien toteutumisen nykytilaa ja haasteita.  Tämä kysely toimii pohjana toimintaohjelmatyölle.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, mitä asioita toimintaohjelmassa painotetaan.

Kiitämme jo etukäteen kaikkia vastanneita!

Lisätiedot

Tea Hoffrén
02951 63220
tea.hoffren@stm.fi

Ajankohtaista